εκφοβισμός bullying, anxiety control titika mitsopoulou, τιτίκα μητσοπούλου ψυχολόγος

Όταν το παιδί σου εκφοβίζει. Μια ματιά στην ψυχολογία των θυτών και τι να κάνεις για να βοηθήσεις.

Ο εκφοβισμός bullying είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συμβαίνει σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, πέρα από κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. […]