Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, anxiety control titika mitsopoulou, τιτίκα μητσοπούλου ψυχολόγος

Τι σκέφτονται και πώς πράττουν οι άνθρωποι με Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Η Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες ιδέες, επίμονες σκέψεις, εικόνες, παρορμήσεις (ιδεοληψίες) που γεννούν άγχος και άλλα δυσφορικά συναισθήματα. Τις […]

εκφοβισμός bullying, anxiety control titika mitsopoulou, τιτίκα μητσοπούλου ψυχολόγος

Όταν το παιδί σου εκφοβίζει. Μια ματιά στην ψυχολογία των θυτών και τι να κάνεις για να βοηθήσεις.

Ο εκφοβισμός bullying είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συμβαίνει σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, πέρα από κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. […]